Ομαδικά Tower

Υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου, τα μαθήματα γίνονται σε μικρά τμήματα των 5 ατόμων. Στα tower classes, το μάθημα ξεκινάει με κάποιες ασκήσεις προθέρμανσης στο στρώμα και συνεχίζεται εκτελώντας ασκήσεις με την αντίσταση των ελατηρίων.
Τα τμήματα χωρίζονται σε αρχάριου, μεσαίου και προχωρημένου επιπέδου.
Το μάθημα διαρκεί 1 ώρα.