Ομαδικά Mat

Υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου, τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα στην αίθουσα N.Y loft του studio Equalibre. Στα mat classes εκτελούνται ασκήσεις στο στρώμα με ή χωρίς τη χρήση πρόσθετων μικρών οργάνων (pilates arc,flexband, pilates ring, mini ball, physio ball, roller, βαράκια) ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες των ασκούμενων.
Το μάθημα διαρκεί 1 ώρα.