Μαθήματα 3 ατόμων

Υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου, τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε τρεις ασκούμενους ταυτόχρονα με τη χρήση όλων των οργάνων (reformer, tower, mat, high-wunda chair Small Barrels).Το studio Equalibre είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των τμημάτων ανάλογα με το επίπεδο των ασκούμενων.