Μαθήματα 2 ατόμων

Υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου, τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δύο ασκούμενους ταυτόχρονα με τη χρήση όλων των οργάνων (reformer, tower, mat, high-wunda chair Small Barrels). Ενδείκνυται για άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν παρέα ,είτε για άτομα που θέλουν να συνεχίσουν τη μέθοδο πιο οικονομικά, σε συνεννόηση με το studio Equalibre για την εύρεση του δεύτερου ατόμου.