Μαθήματα και εγκυμοσύνη

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της πιο ευαίσθητης περιόδου στη ζωή μιας γυναίκας, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητη ιατρική άδεια, η μέθοδος Pilates είναι κατάλληλη και αποτελεσματική για τους εξής λόγους:

  • Δυναμώνει τους μύες του κορμού και της πυελικής ζώνης, περιοχές του σώματος που υφίστανται τις περισσότερες αλλαγές με την αύξηση του βάρους του σώματος, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η στάση του σώματος.
  • Βοηθά τη γυναίκα να αποκτήσει συνειδητότητα του σώματος της ,έτσι ώστε να το ελέγχει και να το στηρίζει καλύτερα.
  • Αυξάνει την ισορροπία και τον συντονισμό στην κίνηση χωρίς να επιβαρύνει τις αρθρώσεις ,προσαρμόζοντας τις ασκήσεις στην έγκυο, με ασφαλή τρόπο.
  • Βελτιώνει την αναπνευστική ικανότητα της εγκύου και την βοηθάει να ανταποκριθεί στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Τα μαθήματα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης είναι ιδιαίτερα, ξεκινούν με την συμπλήρωση του τρίτου μήνα και απαιτείται γι’αυτά η προηγούμενη πρακτική γνώση της μεθόδου.