Ιδιαίτερα μαθήματα

Υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου, τα ιδιαίτερα μαθήματα πραγματοποιούνται σε έναν ασκούμενο με τη χρήση όλων των οργάνων (reformer, cadilac,mat, high-wunda chair Small Barrel). Αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος ‘γνωριμίας ‘με τη μέθοδο pilates (έστω 5 μαθήματα) με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου και εξοικείωση του ασκούμενου με τα όργανα, ενώ κρίνεται απαραίτητος για να ενταχθεί στη συνέχεια ο ασκούμενος σε τμήμα 2, 3 ατόμων ή ομαδικών προγραμμάτων.

Τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι απαραίτητα/ επιβεβλημένα στις ακόλουθες περιπτώσεις :

  • Ύπαρξης σοβαρών μυοσκελετικών προβλημάτων
  • Εγκυμοσύνης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

PILATES
pilates

PILATES

Το pilates είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος γυμναστικής. Επινοήθηκε από τον Joseph H. Pilates.

HATHA/VINYASA YOGA
hatha-vinysa-yoga

HATHA/VINYASA YOGA

Η hatha yoga προάγει το συναίσθημα της ευεξίας και επιφέρει ισορροπία, αρμονία και ζωτικότητα.

SWING YOGA
swing_yoga

SWING YOGA

Η Swing Yoga είναι ένα ευέλικτο σύστημα γυμναστικής. Γυμνάζει το σώμα δημιουργικά και διασκεδαστικά.

GYROTONIC® EXPANSION SYSTEM
gyrotonic

GYROTONIC® EXPANSION SYSTEM

Η μέθοδος GYROTONIC® EXPANSION SYSTEM αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 80' από τον Juliu Horvath.

GYROKINESIS®
gyrokinesis

GYROKINESIS®

Η μέθοδος GYROKINESIS® είναι το ομαδικό πρόγραμμα της μεθόδου GYROTONIC® EXPANSION SYSTEM.

KIDS YOGA
kids-yoga

KIDS YOGA

Η yoga βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν το σώμα τους, αναπτύσσοντας την ελεύθερη έκφρασή τους.